Przygotowanie motoryczne

Rola motoryki w życiu dorosłego człowieka i sposoby jej kształtowania. Obecne podejście do fizyczności i sprawności ludzkiego ciała ulega nieustannym zmianom. Po części wynika to z pojawiających się coraz to nowszych i bardziej ciekawych wyników badań z dużych ośrodków badawczych na całym świecie, a po części z trendów jakim ulega branża fitness. Choć pojęcie motoryki nie jest nowe, to znaczenie i podejście do tej dziedziny przygotowania fizycznego w ostatnim czasie zyskało znacząco na uznaniu, zwłaszcza w świecie profesjonalnego sportu.

Czym jest motoryka? Motoryka jest to ogólna sprawność fizyczna człowieka związana ze zdolnością do wykonywania wszelkich działań w obszarze ruchów. Ogólna sprawność fizyczna uwarunkowana jest prawidłową budową i funkcjonowaniem układu ruchu oraz układu nerwowego. Należy przy tym podkreślić, że nawet najprostszy ruch wynika ze złożonych procesów zaczynających się w mózgu, poprzez układ nerwowy, a kończąc na pojedynczych włóknach mięśniowych. Wyróżniamy dwa rodzaje motoryki – motorykę duża, o której mówimy w odniesieniu do całego ciała lub poszczególnych jego części oraz motorykę małą, o której mówimy w odniesieniu do takich czynności jak sprawność dłoni i palców. Przygotowanie motoryczne ma zatem bardzo duże znaczenie gdyż wpływa na kształtowanie siły, szybkości i zwinności.

Jeśli spojrzymy na całość w kontekście zmieniających się zachowań i aktywności fizycznej wśród ogółu społeczeństwa, to powrót do fundamentalnych elementów kształtowania wzorców ruchowych jest niezbędny. Dziś już nikogo nie dziwi absolutny brak dzieci wspinających się po drzewach w parku. Zmiany zachowań wynikające z postępu technologicznego mają również swoje odbicie w strefie fizyczności. Do dziś wspominam artykuł zamieszczony na łamach czasopisma FOCUS: “Jak będzie wyglądał człowiek przyszłości?” Czy się coś zmieni i w jakim stopniu wpłynie to na nasze ciała? Wydaje mi się, że z pewnością już zmieniają się nawyki ruchowe, a przyszłość pokaże, w jakim stopniu zmieni to ciała przyszłych pokoleń.