REGULAMIN – DARMOWE KONSULTACJE

Regulamin Darmowych Konsultacji w Fizjoterapia i Trening

  1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z darmowych konsultacji świadczonych przez Fizjoterapia i Trening w ramach fizjoterapii.

1.2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich klientów, którzy korzystają z darmowych konsultacji oferowanych przez Fizjoterapia i Trening.

  1. Rejestracja i Umawianie Konsultacji

2.1. Rejestracja na darmową konsultację może odbywać się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Firmy Fizjoterapia i Trening.

2.2. W przypadku rejestracji poprzez formularz internetowy, wymagane są następujące informacje: Imię i Nazwisko, numer telefonu, preferowany czas kontaktu oraz rodzaj konsultacji.

2.3. Kontakt w celu umówienia terminu konsultacji następuje po weryfikacji zgłoszenia klienta.

2.4. Podanie informacji przez klienta nie gwarantuje automatycznego uczestnictwa w konsultacji. Fizjoterapia i Trening zastrzega sobie prawo do kontaktu w celu potwierdzenia terminu konsultacji.

  1. Przebieg Konsultacji

3.1. Darmowa konsultacja ma czas trwania 20 minut.

3.2. Konsultacja rozpoczyna się o wyznaczonym czasie, dlatego prosimy klientów o punktualne stawienie się na spotkanie.

3.3. Podczas konsultacji nie świadczymy usług terapeutycznych, badamy pacjenta oraz udzielamy porad . Ograniczamy się do analizy sytuacji i rekomendacji rozwiązań. Z wyjątkiem terapii TECAR.

  1. Odwoływanie i Zmiany Konsultacji

4.1. Klienci zostaną poinformowani o zbliżającym się terminie konsultacji za pomocą przypomnienia SMS.

4.2. W przypadku niemożności uczestnictwa w umówionej konsultacji, klient zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia Fizjoterapia i Trening.

  1. Ochrona Danych Osobowych (RODO)

5.1. Firma Fizjoterapia i Trening zbiera i przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z przepisami RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia konsultacji.

5.3. Administrator danych osobowych to Firma Fizjoterapia i Trening, os. Stare Żegrze 165/2, 61-249 Poznań, NIP 7651480163, REGON 300237827.

5.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Postanowienia Końcowe

6.1. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania na stronie internetowej Fizjoterapia i Trening.

6.2. Fizjoterapia i Trening zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie, o czym klienci zostaną poinformowani za pomocą odpowiednich komunikatów na stronie internetowej.

6.3. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, klienci proszeni są o kontakt z Fizjoterapia i Trening.