Regulamin – Gabinet

Procedury COVID-19

W związku z pandemią koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia wprowadza obowiązkowe procedury w gabinetach fizjoterapeutycznych.

Zapoznaj się z nowymi procedurami -> : https://fizjoterapiaitrening.com/nowe-zasady-wizyt/

Zapisy i Rejestracja

Rejestracja odbywa się poprzez e-rejestrację na stronie internetowej lub tradycyjnie przez telefon lub e-mail. Oznacza to, że na spotkanie możesz się umówić samodzielnie korzystając z zapisów online (link do zapisów znajduje się w głównym menu pod hasłem “e-rejestracja“) lub dzwoniąc, wysyłając sms, pisząc maila lub kontaktując się poprzez stronę na facebook’u czy instagramie.

Aby proces e- rejestracji przebiegł sprawnie w informacji proszę krok po kroku wykonywać polecenia prezentowane na stronie rejestracji.

W przypadku rejestracji poprzez sms czy mail, proszę o krótka wiadomość zawierającą poniższe dane. Umożliwi to rejestrację w systemie.

Imię i Nazwisko*
numer telefonu*
przybliżony dzień i godzinę, której chcesz się umówić
możesz również pokrótce opisać swój problem

*wymagane przez system

Przykładowa wiadomość:
(pamiętaj, że tylko chcesz umówić wizytę – szczegóły opowiesz w gabinecie)

Witam,
Jan Nowak 458 455 569.
Środa po 16 lub piątek przed południem.
Ból pleców
Pozdrawiam.

Po otrzymaniu wiadomości sprawdzam grafik i zapisuję na wybraną godzinę lub proponuje najbliższy jej wolny termin.

Godzina i data wizyty może ulec zmianie. O wszelkich zmianach dotyczących terminu i godziny pacjent jest informowany telefonicznie lub poprzez sms.

Wizyta – przebieg i czas trwania

Wizyta rozpoczyna się najczęściej o wyznaczonym czasie dlatego proszę o punktualność – osobiście kultywuję zasadę “spóźnić zawsze się zdążysz”.

Wizyta może zacząć się z małym opóźnieniem, dlatego proszę o wyrozumiałość. Każdy pacjent jest inny i może to właśnie Tobie będę musiał poświęcić nieco więcej czasu.

Przebieg wizyty:

 • wywiad
 • badanie funkcjonalne i manualne
 • terapia (zabiegi dobrane do jednostki chorobowej)
 • zalecenia

Czas trwania zabiegów różni się w zależności od rodzaju zabiegu:

 • 30 min – usg / konsultacja
 • 45 min – terapia manualna / usg 2 okolic ciała
 • 60 min – trening personalny / usg+badanie+terapia
 • 120 min – pakiet diagnostyczny OCR

Odwoływanie wizyt

Na dzień przed planowaną wizytą o godz 7.30 otrzymasz SMS (od Fizjo-Info) z przypomnieniem o zbliżającej się wizycie.

Jeżeli wiesz, że nie możesz przyjść poinformuj mnie o tym. 

Nieodwołane wizyty lub odwołane na ostatnią chwilę sprawiają, że inni pacjenci nie mogą skorzystać z tego terminu, a gabinet narażony jest na straty.

Jeśli wizytę:

 • odwołasz 12h przed wizytą – będę wdzięczny
 • odwołasz w dniu wizyty nie później niż na 1h przed – opłata 50% ceny wizyty
 • nie odwołasz lub odwołasz mniej niż na 1h przed – opłata 100% ceny wizyty

Rodzaje świadczonych usług

Płatności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów umożliwiam płatności gotówkowe i bezgotówkowe (karta, blik, przelew).

Jeśli życzysz sobie fakturę za wykonane zabiegi zgłoś ten fakt w trakcie wizyty. Otrzymasz FV na swoją firmę lub FV imienną.

RODO

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty https://kif.info.pl/ustawa-o-zawodzie-fizjoterapeuty/ gabinet/fizjoterapeuta jest zobowiązany do pobrania od pacjenta danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji medycznej.

Informujemy, że w tym gabinecie do zarządzania danymi pacjentów używane jest oprogramowanie Fizjorejestracja. 

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fizjoterapia i Trening Michał Sokołowski z siedzibą os. Stare Żegrze 165/2 61-249 Poznań, NIP 7651480163 REGON300238827
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada
  2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 • Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą
  z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie
  z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpoczęcia leczenia.
 • Podanie danych osobowych nie stanowi podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)