Regulamin – Gabinet

Regulamin Gabinetu Fizjoterapia i Trening Michał Sokołowski

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Fizjoterapia i Trening w ramach dziedziny fizjoterapii.

1.2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich pacjentów, którzy korzystają z usług Fizjoterapia i Trening.

2. Rejestracja i Umawianie Wizyt

2.1. Rejestracja na wizytę może odbywać się poprzez e-rejestrację na stronie internetowej Gabinetu lub telefonicznie.

2.2. W przypadku rejestracji poprzez sms, wymagane są następujące informacje: Imię i Nazwisko, numer telefonu, preferowana data i godzina wizyty, krótka informacja o problemie.

2.3. Proces rejestracji poprzez stronę internetową jest wyjaśniony na stronie zapisów.

2.4. Godzina i data wizyty mogą ulec zmianie, a pacjent zostanie poinformowany o wszelkich zmianach drogą telefoniczną lub sms.

3. Przebieg Wizyty

3.1. Wizyta rozpoczyna się o wyznaczonym czasie, lecz prosimy o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych małych opóźnień w rozpoczęciu wizyty.

3.2. Przebieg wizyty obejmuje wywiad, badanie funkcjonalne i manualne, terapię dostosowaną do stanu pacjenta oraz udzielenie zaleceń.

3.3. Czas trwania terapii zależy od rodzaju przeprowadzanego zabiegu.

4. Odwoływanie i Zmiany Wizyt

4.1. Pacjenci zostaną poinformowani o zbliżającej się wizycie za pomocą przypomnienia SMS.

4.2. Jeśli pacjent nie może stawić się na umówionej wizycie, prosimy o wcześniejsze powiadomienie.

5. Rodzaje Świadczonych Usług

Oferowane usługi obejmują m.in.:

  • Terapię wisceralną
  • Terapię manualna
  • Terapię uroginekologiczną
  • Suche igłowanie
  • usg

6. Płatności

6.1. Gabinet akceptuje płatności gotówkowe oraz bezgotówkowe (karta, blik, przelew).

6.2. Pacjenci, którzy chcą otrzymać fakturę za usługi, proszeni są o zgłoszenie tego faktu podczas wizyty.

7. Ochrona Danych Osobowych (RODO)

7.1. Gabinet zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa.

7.2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.

7.3. Administrator danych osobowych to Fizjoterapia i Trening Michał Sokołowski, os. Stare Żegrze 165/2, 61-249 Poznań, NIP 7651480163 REGON 300238827.

7.4. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.5. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Postanowienia Końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji na stronie internetowej FizjoterapiaiTrening.com

8.2. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie, o czym pacjenci zostaną poinformowani za pomocą odpowiednich komunikatów na stronie internetowej.

8.3. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących regulaminu, pacjenci proszeni są o kontakt z Fizjoterapia i Trening.