Podnoszenie kwalifikacji

Studia to dopiero początek drogi…

Aby co raz lepiej pomagać naszym pacjentom musimy stale podnosić swoje kwalifikacje. Po studiach fizjoterapeuta ma podstawową wiedzę i niewielkie pojęcie o zawodzie. Aby móc rozwiązywać problemy pacjentów potrzeba nieco więcej niż anatomia i dobra wola.

Każde szkolenie, w którym uczestniczymy wzbogaca nasz warsztat.

W miniony weekend Dorota zakończyła szkolenie z zakresu Manipulacji HVLA.
Michał natomiast uzyskał certyfikat z Terapii Wisceralnej.

Obiecujemy, że nie spoczniemy na laurach i jak tylko utrwalimy świeżo zdobytą wiedzę pokusimy się o kolejne szkolenia.