Tag: prawo

Żródło: Ministerstwo ZdrowiaTekst: PDF 1 KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług…

Żródło: Internetowy System Aktów Prawnych Tekst ujednolicony: PDF ©Kancelaria Sejmu s. 1/85 27.05.2019 Dz.U. 2015 poz. 1994 U S T AWA z dnia 25 września…