Tag: kartaprawpacjenta

Żródło: Ministerstwo ZdrowiaTekst: PDF 1 KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług…