Manipulacje krótkodźwigniowe HLVA

High Velocity Low Amplitude (HVLA) czyli w wolnym tłumaczeniu duża prędkość, mała amplituda. Jest to określenie techniki zabiegów terapii manualnej, polegającej na wykonaniu manipulacji stawu, celem odtworzenia jego fizjologicznej ruchomości.

Manipulacja HVLA jest jedną z najbezpieczniejszych form manipulacji stawowych. Dzieje się tak ponieważ podczas zabiegu nie wykonuje się ruchu w pełnym dużym zakresie ani nie stosuje się dużej siły. Manipulacja krótkodźwigniową wymaga wybrania komponentów ruchu w wielu płaszczyznach ruchu, dzięki czemu można ograniczyć zabieg do jednego segmentu kręgosłupa, a podczas wykonywania zabiegu użyć minimalnej siły, czyni to technikę bardzo precyzyjną oraz bezpieczną.

Ruchomość segmentu kręgosłupa

Manipulacje stawów wykonuje się w celu odtworzenia jego naturalnej ruchomości. Fizjologiczny ruch w stawie jest potrzebny przede wszystkim do prawidłowej pracy stawu oraz struktur znajdujących się w jego sąsiedztwie (torebka stawowa, naczynia krwionośne, struktury centralnego/autonomicznego i obwodowego układu nerwowego).

Restrykcja aferentna